Don’t Want To Leave by Nicholas Teo

(Uploaded by: aYmond Kee)

Song Title: Don’t Want To Leave (不想離開)

Music by: Boy Oh

Lyrics by: Fu Zhi Cai (傅志才)

Key:
Bold = Chinese
Dark Green = Pin Yin
Pinkish = English
Green = Vietnamese

其實我不想解釋太多
qi shi wo bu xiang jie shi tai duo
Actually, I don’t want to explain too much
Thật ra tôi không muốn giải thích quá nhiều
雖然我離開 不代表什麼
sui ran wo li kai   bu dai biao she me
Although I’m leaving yet it doesn’t mean anything
Tuy rằng tôi rời khỏi nhưng đó không nói lên được gì
其實我想要 飛向更遠的地方
qi shi wo xiang yao   fei xiang geng yuan de di fang
Actually, I want to fly to a faraway place
Thật ra tôi muốn bay đi một nơi thật xa
如果我留下 你依然是那樣
ru guo wo liu xia   ni yi ran shi na yang
If I stay, you’re still the same as before
Nếu tôi ở lại, em cũng vẫn như ngày xưa

其實我不想要求太多
qi shi wo bu xiang yao qiu tai duo
Actually, I don’t want to demand too much
Thật ra tôi không muốn yêu cầu quá nhiều
應該的放開 應該的等待
ying gai de fang kai   ying gai de deng dai
Having to leave, having to wait
Phải rời khỏi, phải chờ đợi
其實我正想 帶走愛你的夢幻
qi shi wo zheng xiang   dai zou ai ni de meng huan
Actually, I really want to take away the fantasy of loving you
Thật ra tôi muốn đem ảo mộng yêu em rời khỏi
或許你不該 等著我回來
huo xu ni bu gai   deng zhe wo hui lai
Perhaps, you shouldn’t wait for my return
Có lẽ em không nên chờ tôi trở lại

其實我…真的不願意分開
qi shi wo   zhen de bu yuan yi fen kai
Actually, I truly am unwilling to separate
Thật ra tôi…thiệt sự không tình nguyện mà chia tay
給你最無辜的傷害
gei ni zui wu gu de shang hai
Unintentionally leaving you with a deep wound
Vô tình đã để lại tổn hại lớn cho em
不讓你的眼淚流下來
bu rang ni de yan lei liu xia lai
Not letting you shed tears
Không để cho nước mắt em rơi xuống

其實我…真的不放心離開
qi shi wo   zhen de bu fang xin li kai
Actually, I truly am uncomfortable with leaving
Thật ra tôi…thiệt sự không an tâm mà ra đi
是不是愛不能重來
shi bu shi ai bu neng zhong lai
Should love not be resurrected?
Tình yêu có nên bắt đầu trở lại hay không?
留給你殘缺的愛我只能選擇離開
liu gei ni can que de ai wo zhi neng xuan ze li kai
Leaving you with such a shattered love, I could only choose to leave
Để lại cho em một mảnh tình tan vỡ, tôi chỉ có thể chọn lựa rời khỏi

*All translations were done by DTLCT.

A Wound In The Heart by Nicholas Teo

(Uploaded by: WarnerMusicSG)

Song Title: A Wound in the Heart (痛徹心扉)

Music by: Steve Chou (周傳雄)

Lyrics by: Chen Xin Rong (陳信榮)

Key:
Bold = Chinese
Dark Green = Pin Yin
Purple = English
Teal = Vietnamese

回憶充滿整個房子
hui yi chong man zheng ge fang zi
Memories flooding through the house
Kỷ niệm tràn ngập căn nhà
我們的住處
wo men de zhu chu
Our dwelling
Chỗ mình đã từng trú ngụ
圍困我 笑也不會茶也不思
wei kun wo   xiao ye bu hui cha ye bu si
Trapping me, unable to smile, unable to think
Khóa buộc tôi đến mức không thể nào cười hoặc suy nghĩ
一個人 恍恍又惚惚
yi ge ren   huang huang you hu hu
Alone, bewildered and confused
Một mình hoảng loạn
相愛的國度裡 沒有人居住
xiang ai de guo du li   mei you ren ju zhu
At lovers’ world with no one residing
Tương ái tại một thế giới mà không ai trú ngụ

回憶混亂我的腳步
hui yi hun luan wo de jiao bu
Memories causing my footsteps to become chaotic
Kỷ niệm khiến cho bước chân tôi bị hỗn loạn
阻礙了 出路
zu ai le   chu lu
Blocking the way out
Cản lại lối thoát
證明了 你的自私你的貪圖
zheng ming le   ni de zi si ni de tan tu
Proving your selfishness, your greediness
Chứng minh sự ích kỷ và tham vọng của em
殘忍的 看著我無助
can ren de   kan zhe wo wu zhu
Mercilessly looking at my helplessness
Nhẫn tâm mà nhìn tôi trong sự vô lực
平淡的回應我 虛假的無辜
ping dan de hui ying wo   xu jia de wu gu
Passively answering me with fake innocence
Dùng giọng nhạt nhẽo mà trả lời tôi với sự vô tư giả tạo

痛徹心扉 記憶的傷一吋一吋像你的冷酷
tong fei xin fei   ji yi de shang yi cun yi cun xiang ni de leng ku
The wound deep in the heart, the memorable inch by inch of pain is just like your heartlessness
Vết thương thấu tim, nổi đau từng chút từng chút giống như là sự lạnh lùng của em
否定我這些日子以來的付出
fou ding wo zhe xie ri zi yi lai de fu chu
Discrediting my effort since those days
Phủ nhận đi những gì tôi đã trao ra trong những ngày qua
不能睡的痛楚 不知名的憤怒
bu neng shui de tong chu   bu zhi ming de fen nu
The insomniac pain, the nameless anger
Nổi đau làm cho mất ngủ, sự phẫn nộ mà không có tên
不能上訴 只能安靜的痛哭
bu neng shang su   zhi neng an jing de tong ku
I couldn’t appeal to it, I could only suffer silently
Tôi không thể khẩn cầu những gì, tôi chỉ có thể đau khổ trong âm thầm

(music)

回憶混亂我的腳步
hui yi hun luan wo de jiao bu
Memories causing my footsteps to become chaotic
Kỷ niệm khiến cho bước chân tôi bị hỗn loạn
阻礙了 出路
zu ai le   chu lu
Blocking the way out
Cản lại lối thoát
證明了 你的自私你的貪圖
zheng ming le   ni de zi si ni de tan tu
Proving your selfishness, your greediness
Chứng minh sự ích kỷ và tham vọng của em
殘忍的 看著我無助
can ren de   kan zhe wo wu zhu
Mercilessly looking at my helplessness
Nhẫn tâm mà nhìn tôi trong sự vô lực
平淡的回應我 虛假的無辜
ping dan de hui ying wo   xu jia de wu gu
Passively answering me with fake innocence
Dùng giọng nhạt nhẽo mà trả lời tôi với sự vô tư giả tạo

痛徹心扉 記憶的傷一吋一吋像你的冷酷
tong fei xin fei   ji yi de shang yi cun yi cun xiang ni de leng ku
The wound deep in the heart, the memorable inch by inch of pain is just like your heartlessness
Vết thương thấu tim, nổi đau từng chút từng chút giống như là sự lạnh lùng của em
否定我這些日子以來的付出
fou ding wo zhe xie ri zi yi lai de fu chu
Discrediting my effort since those days
Phủ nhận đi những gì tôi đã trao ra trong những ngày qua
不能睡的痛楚 不知名的憤怒
bu neng shui de tong chu   bu zhi ming de fen nu
The insomniac pain, the nameless anger
Nổi đau làm cho mất ngủ, sự phẫn nộ mà không có tên
不能上訴 只能安靜的痛哭
bu neng shang su   zhi neng an jing de tong ku
I couldn’t appeal to it, I could only suffer silently
Tôi không thể khẩn cầu những gì, tôi chỉ có thể đau khổ trong âm thầm

痛徹心扉 記憶的傷一吋一吋像你的冷酷
tong fei xin fei   ji yi de shang yi cun yi cun xiang ni de leng ku
The wound deep in the heart, the memorable inch by inch of pain is just like your heartlessness
Vết thương thấu tim, nổi đau từng chút từng chút giống như là sự lạnh lùng của em
告訴我 不再需要有我來保護
gao su wo   bu zai xu yao you wo lai bao hu
Telling me that you don’t want me to come and protect you anymore
Nói với tôi rằng em không muốn tôi tới để bảo vệ cho em nữa
不能睡的痛楚 不知名的憤怒
bu neng shui de tong chu   bu zhi ming de fen nu
The insomniac pain, the nameless anger
Nổi đau làm cho mất ngủ, sự phẫn nộ mà không có tên
不能上訴 只能安靜的痛哭
bu neng shang su   zhi neng jing de tong ku
I couldn’t appeal to it, I could only suffer silently
Tôi không thể khẩn cầu những gì, tôi chỉ có thể đau khổ trong âm thầm

*All translations were done by DTLCT.

Cyndi Wants Concert: Songs From The Dramas

(Image Credit: Calvin Chen’s Official Facebook Page)

I finally have some time to hunt this down. When Cyndi appeared onstage to sing some songs from past dramas, her princes from five different dramas were there to accompany her and passed out various goodies to the audience. However, the best part must be the ending when Tony appeared and started singing “Tormented.” It sure brought back some memories. Check out the clip below from BeautiMode創意生活風格網:

Cyndi Wants Concert

I actually didn’t want to focus on this but when I saw someone posted some pictures on one of Calvin’s fan pages, I couldn’t help it. Miss Wang just held a concert and it was a success. There were many people coming to support her–both onstage and offstage. (Go here, here, here, here, here, here, and here for articles.)

The picture above was the one that captured my attention hence updating. But aside from the above who went on stage at different points as guest performers, there were other guests and friends who came to support and/or sent flowers to wish her success for the event. Others who sent flowers were: JJ Lin, Mike He, Rainie Yang, Kenji Wu, Wilber Pan, and Alien Huang. (I’m sure there were lots of others but I didn’t want to go on Weibo to stalk.)

Vic and his wife, Reen Yu, also came to support. (Yes, Vic recently got married with Reen in case anyone missed it.)

GINO was also there and had posted a message, his words consisted of their relation in Smile Pasta from ten years ago.

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

Nicholas Teo’s 2nd Album of the Year

So just when I thought Nic was throwing us some freebies by being back and actually filming again. Yet he brought out another EP! Well, if you didn’t buy the other one, you got freebies. This one included the other three songs featured in his book. However, there were two more new songs.